Điều khoản dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

Các điều khoản sử dụng dịch vụ này nêu rõ thỏa thuận của bạn về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng trang web Proxy24h có tại https://www.proxy24h.net/, vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ này. Sau khi bạn nhấp vào “Đồng ý và tiếp tục”, thỏa thuận này sẽ cấu thành một tài liệu pháp lý ràng buộc cả hai bên.

 

Điều 1 Đăng ký người dùng

 

  1. Đăng ký người dùng là quá trình người dùng đăng nhập vào Proxy24h, điền thông tin liên quan theo yêu cầu và xác nhận sự đồng ý của họ với thỏa thuận dịch vụ này.

 

  1. Người sử dụng Proxy24h phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

 

  1. Sản phẩm sau khi bán sẽ không được trả lại hoặc đổi hàng.

 

Điều 2 Tài khoản người dùng, mật khẩu và bảo mật

 

  1. Khi người dùng đăng ký thành công, anh ta sẽ trở thành người dùng hợp pháp của trang này. Proxy24h sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu. Ngoài ra, mỗi người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và sự kiện xảy ra dưới tên người dùng của mình. Nếu người dùng phát hiện thấy bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tài khoản người dùng hoặc lỗ hổng bảo mật nào, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi.

 

  1. Bạn hoàn toàn hiểu rằng sản phẩm này bắt đầu cung cấp dịch vụ cho bạn sau khi thanh toán được thực hiện, sản phẩm sẽ không được trả lại hoặc trao đổi.

2.1 Bạn hiểu và đồng ý rằng Proxy24h sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ dựa trên thông tin bạn đã nhập, đồng thời phân tích và xử lý thông tin được thu thập tương ứng.

 

2.2 Bạn chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu được lưu trữ trên nền tảng Proxy24h cũng như thông tin bạn nhập và quản lý trên nền tảng Proxy24h. Mọi tổn thất và hậu quả do mất mát hoặc tiết lộ thông tin do bạn thao tác, sử dụng không đúng cách hoặc bảo mật không đúng cách sẽ do bạn chịu.

 

2.3 Mọi tổn thất và hậu quả do sơ suất, vận hành sai hoặc ủy quyền vận hành Proxy24h của bạn sẽ do bạn chịu.

 

2.4 Thông báo của Proxy24h sẽ thỉnh thoảng phát hành các hoạt động bảo trì và nâng cấp của Proxy24h cho các ứng dụng. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất và hậu quả do lỗi hoặc mất dữ liệu do sơ suất của bạn trong việc nhắc nhở hoặc ép buộc thực hiện các thao tác.

 

2.5 Bạn nên đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ này tuân thủ các yêu cầu của pháp luật quy định. Proxy24h chỉ cung cấp cho bạn các dịch vụ tiêu chuẩn và không chịu trách nhiệm về việc tuân thủ pháp luật trong việc bạn sử dụng dịch vụ này.

 

Điều 3 Người sử dụng phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Thỏa thuận này được xây dựng phù hợp với luật pháp và quy định quốc gia có liên quan và người dùng đồng ý tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ sau:

 

(1) Không phổ biến, đăng tải: kích động biểu tình, phá hoại việc thi hành Hiến pháp, luật pháp và các quy định hành chính, kích động lật đổ quyền lực nhà nước, lật đổ hệ thống công bằng xã hội, kích động phát ngôn chia rẽ đất nước, phá hoại đoàn kết dân tộc, kích động sắc tộc. hận thù, phân biệt đối xử với các dân tộc, phá hoại các bài phát biểu đoàn kết của các dân tộc;

 

(2) Không sử dụng trang này để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm như rửa tiền, đánh cắp bí mật kinh doanh và đánh cắp thông tin cá nhân;

 

(3) Không can thiệp vào hoạt động bình thường của trang này hoặc xâm chiếm trang này và hệ thống thông tin máy tính quốc gia;

 

(4) Không phổ biến hoặc xuất bản bất kỳ thông tin bất hợp pháp, quấy rối, phỉ báng, lạm dụng, đe dọa, có hại, thô tục, tục tĩu hoặc thiếu văn minh;

 

(5) Không truyền tải hoặc công bố thông tin hoặc bài phát biểu gây tổn hại đến đất nước và lợi ích công cộng của quốc gia hoặc liên quan đến an ninh quốc gia;

 

(6) Không xúi giục người khác thực hiện các hành vi bị cấm theo điều này;

 

(7) Không sử dụng tài khoản đã đăng ký trên trang này để thực hiện các hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận;

 

(8) Không xuất bản bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hợp pháp khác như bản quyền và nhãn hiệu;

 

Người dùng nên chú ý và tuân thủ các luật, quy định có liên quan cũng như các quy định quản lý khác nhau được trang web này công bố hoặc sửa đổi tùy từng thời điểm.

Proxy24h có quyền xóa tất cả các loại nội dung thông tin hoặc thông tin sai sự thật không tuân thủ các quy định pháp luật trên trang này mà không cần thông báo trước.

 

Nếu người dùng không tuân thủ các quy định trên, Proxy24h có quyền đưa ra phán quyết độc lập và thực hiện các biện pháp như đình chỉ hoặc đóng tài khoản người dùng. Người dùng phải chịu trách nhiệm pháp lý về lời nói và hành động của mình trên Internet.