Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật của Proxy24h

Bạn có thể truy cập Proxy24h theo địa chỉ web: https://www.proxy24h.net, một trong những ưu tiên chính của chúng tôi là quyền riêng tư của khách truy cập. Tài liệu Chính sách bảo mật này chứa các loại thông tin mà Proxy24h thu thập và ghi lại cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc cần thêm thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

1. Thu thập thông tin

Dữ liệu chúng tôi thu thập phụ thuộc vào sự tương tác của bạn với chúng tôi. Khi chúng tôi cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng những thông tin sau về bạn. Nếu bạn không cung cấp thông tin liên quan, bạn có thể không được sử dụng một số dịch vụ chúng tôi cung cấp hoặc có thể không đạt được hiệu quả tốt nhất của các dịch vụ liên quan.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thường có thể thu thập bao gồm: tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP. “Proxy24h” có thể nhận và thu thập thông tin cá nhân của bạn theo một số cách khác nhau.

Những phương pháp này có thể bao gồm:

1.1 Email hoặc thư tín của bạn

Khi bạn gửi email hoặc viết thư cho chúng tôi, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân, chi tiết liên hệ và thông tin cá nhân khác trong email.

1.2 Hỗ trợ khách hàng

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân khi bạn gọi điện hoặc gửi email cho chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật về sản phẩm/ dịch vụ của chúng tôi hoặc để tìm hiểu về sản phẩm/ dịch vụ của chúng tôi.

1.3 Đăng ký sản phẩm/ dịch vụ

Khi bạn đăng ký tài khoản “Proxy24h”, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin để chúng tôi có thể ghi nhận bạn là chủ sở hữu tài khoản “Proxy24h”, điều này sẽ giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ và thông tin cho bạn.

1.4 Bạn hiểu và đồng ý rằng Proxy24h sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ dựa trên thông tin bạn đã thu thập, đồng thời phân tích và xử lý thông tin được thu thập tương ứng.

1.5 Bạn chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu bạn lưu trữ trên nền tảng Proxy24h cũng như thông tin bạn nhập và quản lý trên nền tảng Proxy24h. Mọi tổn thất và hậu quả do mất mát hoặc tiết lộ thông tin do bạn quản lý không đúng cách hoặc bảo mật không đúng cách sẽ do bạn chịu.

1.6 Mọi tổn thất và hậu quả do sơ suất, vận hành sai hoặc do bạn ủy quyền vận hành cho Proxy24h sẽ do bạn chịu

1.7 Bạn phải đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ này tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành. Proxy24h chỉ cung cấp cho bạn các dịch vụ tiêu chuẩn theo hướng dẫn và không chịu trách nhiệm về việc tuân thủ pháp luật trong việc bạn sử dụng dịch vụ này.

2. Phạm vi sử dụng

“Proxy24h” có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

2.1 Đăng ký sử dụng sản phẩm/ dịch vụ

Thông tin bạn cung cấp trong quá trình đăng ký sẽ được sử dụng để tạo tài khoản “Proxy24h” và giúp “Proxy24h” cung cấp hỗ trợ cho bạn khi bạn liên hệ với dịch vụ khách hàng của “Proxy24h”. “Proxy24h” cũng sẽ sử dụng thông tin này để thông báo cho bạn về mọi nâng cấp, sản phẩm mới, khuyến mãi hoặc thông tin khác mà bạn có thể quan tâm.

2.2 Cải thiện trải nghiệm người dùng

“Proxy24h” có thể sử dụng thông tin được thu thập trong quá trình sử dụng sản phẩm để: thường xuyên xác minh quyền sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn; xác nhận xem bạn đã sử dụng sản phẩm/chức năng này trước đó hay chưa trước khi gửi cho bạn thông báo phiên bản nâng cấp sản phẩm/chức năng mới hoặc để giúp bạn sử dụng “Proxy24h”; và nhận thông tin nội bộ của sản phẩm từ “Proxy24h” mà bạn yêu cầu.

2.3 Phân tích nội bộ

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để thống kê và phân tích nội bộ nhằm đánh giá và nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của “Proxy24h”. Kế hoạch cải thiện trải nghiệm người dùng của Proxy24h dựa trên thống kê dữ liệu sử dụng, chẩn đoán sự cố hệ thống và tối ưu hóa trải nghiệm sản phẩm. Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ như Google Analytics để đếm thông tin dữ liệu được tạo trong quá trình bạn sử dụng các sản phẩm Proxy24h.

3. Chống lạm dụng thu thập thông tin tự động

Vì “Proxy24h” có chức năng ẩn địa chỉ IP thực của một người, hầu hết người dùng đều sử dụng chức năng này cho mục đích hợp pháp. Tuy nhiên, có thể sẽ có một bộ phận không nhỏ người dùng sử dụng tính năng này không đúng mục đích cho nên “Proxy24h” sẽ tự động ghi và lưu trữ hồ sơ sử dụng của bạn cũng như các thông tin khác. Những thông tin này chỉ được sử dụng để đánh giá việc sử dụng và lạm dụng bất hợp pháp và sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác. Hồ sơ sử dụng bao gồm:

(1) Ngày và giờ

(2) Trạng thái kết nối

(3) Địa chỉ IP và số port gốc của người dùng

(4) Loại giao thức

(5) Bản ghi URL các trang Web

4. Chia sẻ thông tin với bên thứ 3

“Proxy24h” sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cam kết rằng những dữ liệu này sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào và chúng cũng sẽ không được sử dụng cho mục đích thương mại. Dữ liệu này chỉ được sử dụng để bảo mật tài khoản người dùng, độ ổn định của dịch vụ phần mềm. Proxy24h sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định liên quan cũng như nội dung được đặt ra trong chính sách bảo mật này này. Nhân viên cụ thể của Proxy24h sẽ không trực tiếp hỏi bạn thông tin cá nhân trừ khi họ có văn bản ủy quyền chính thức do Proxy24h cấp. Trong trường hợp này, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Proxy24h.

5. Điều khoản đăng ký

5.1 Điều khoản khuyến mãi

Tất cả các dịch vụ trả phí của chúng tôi đều dựa trên đăng ký. Độ dài của thời hạn đăng ký đầu tiên tùy thuộc vào lựa chọn mua hàng của bạn. Xin lưu ý rằng thời gian ưu đãi bạn chọn có thể thay đổi sau thời gian đăng ký ban đầu (như được cung cấp trong ưu đãi hoặc được thông báo riêng cho bạn).

Nếu ưu đãi bao gồm chiết khấu trên tổng giá mà khách hàng thường trả cho lần đăng ký đầu tiên trong thời hạn đã chọn thì mức giảm giá có thể thay đổi khi kết thúc thời hạn đăng ký ban đầu.

Bằng cách xác nhận chi tiết thanh toán của bạn

xác nhận việc bạn chấp nhận ưu đãi quảng cáo;

Chấp nhận và đồng ý với các điều khoản được cung cấp ở đây;

Xác nhận và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.

5.2 Điều khoản về giá

Tất cả giá, bao gồm phí đăng ký một lần, có thể thay đổi. Mọi thay đổi về giá sẽ được cung cấp trong ưu đãi ban đầu hoặc bạn sẽ được thông báo trước.

6. Tiết lộ theo luật định

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, nhưng khi chúng tôi có lý do để tin rằng chỉ tiết lộ thông tin cá nhân mới có thể tuân theo các quy định pháp luật, lệnh của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý khác hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc các quyền của “Proxy24h”, “Proxy24h” người dùng hoặc bên thứ ba. Trong những trường hợp an toàn, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân một cách hợp pháp theo quy định của luật pháp.

7. Bảo vệ an toàn thông tin của người dùng

  1. Chúng tôi sử dụng càng ít dịch vụ bên thứ ba càng tốt để giảm khả năng tiết lộ quyền riêng tư của bạn và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng có hệ thống bảo mật đáng tin cậy để bảo vệ dữ liệu người dùng.
  2. Khi bạn sử dụng các sản phẩm Proxy24h, chúng tôi sẽ mã hóa và truyền tải tất cả thông tin truy cập của bạn để đảm bảo tính an toàn và độ tin cậy của thông tin đó. Tất cả thông tin liên lạc trên trang web chính thức của Proxy24h đều được mã hóa bằng HTTPS và mật khẩu người dùng được mã hóa một chiều. Không ai, kể cả nhân viên của Proxy24h, có thể biết mật khẩu người dùng. Nhưng hãy hiểu rằng do những hạn chế về kỹ thuật và các phương thức tấn công độc hại mới có thể xảy ra, trong ngành Internet, ngay cả khi chúng tôi cố gắng hết sức để tăng cường các biện pháp bảo mật, không thể luôn đảm bảo bảo mật thông tin 100%. Bạn cần hiểu rằng hệ thống và mạng liên lạc mà bạn sử dụng để truy cập dịch vụ của chúng tôi có thể gặp sự cố do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
  3. Bạn nên chú ý đến việc bảo mật thông tin cá nhân của mình. Ví dụ: không chia sẻ tài khoản hoặc tiết lộ mật khẩu cá nhân của bạn, v.v.

8. Lọc và xóa thông tin có hại

“Proxy24h” cấm người dùng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ để đăng tất cả thông tin có hại, bao gồm:

(1) Vi phạm pháp luật, luật an ninh mạng;

(2) Gây nguy hại đến an ninh quốc gia, làm rò rỉ bí mật nhà nước, lật đổ quyền lực nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc;

(3) Kích động hận thù dân tộc, phân biệt chủng tộc, phá hoại đoàn kết dân tộc;

(4) Phá hủy mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, khu vực;

(5) Phá hoại chính sách tôn giáo của nhà nước, phát huy tà giáo, mê tín dị đoan phong kiến;

(6) tung tin đồn thất thiệt, gây rối trật tự xã hội, phá hoại ổn định xã hội;

(7) Kích động, tổ chức, tiếp tay cho các hoạt động khủng bố, hội họp, hội họp, tuần hành, biểu tình, tụ tập trái phép, gây rối trật tự xã hội;

(8) Truyền bá nội dung tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, khủng bố hoặc tiếp tay cho tội phạm;

(9) Xúc phạm, vu khống, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân và tổ chức;

(10) Vi ​​phạm quyền về hình ảnh cá nhân, quyền riêng tư hoặc các quyền cá nhân khác của người khác;

(11) Sử dụng ngôn ngữ thiếu văn minh như chửi thề, lăng mạ, vu khống, đe dọa, chửi bới;

(12) Lừa đảo sử dụng danh nghĩa tổ chức phi chính phủ trái pháp luật để thực hiện các hoạt động;

(13) Vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác như quyền tác giả

(14) Chứa các nội dung khác bị pháp luật cấm.

Nếu người dùng không thực hiện và tuân thủ thỏa thuận trên của “Proxy24h”, “Proxy24h” có quyền đóng tài khoản của người dùng vi phạm thỏa thuận này. Ngoài ra, “Proxy24h” sẽ không chịu trách nhiệm về việc vi phạm hợp đồng hoặc các trách nhiệm pháp lý khác đối với người dùng vi phạm thỏa thuận sau khi thực hiện các biện pháp tương ứng. “Proxy24h” có quyền xử lý nội dung bất hợp pháp theo thỏa thuận này. Quyền này không cấu thành nghĩa vụ hoặc cam kết của “Proxy24h” và “Proxy24h” không đảm bảo phát hiện kịp thời các hành vi bất hợp pháp hoặc xử lý tương ứng.

9. Bảo vệ trẻ vị thành niên

Trang web, Nội dung, Ứng dụng hoặc Dịch vụ của chúng tôi không dành cho bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Trẻ vị thành niên dưới mười tám tuổi nên đọc Chính sách quyền riêng tư này dưới sự hướng dẫn của cha mẹ hoặc người giám hộ và hoàn thành việc sử dụng các dịch vụ liên quan với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi, nếu bạn tin rằng con bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng liên hệ ngay với bộ phận dịch vụ khách hàng qua email hoặc bộ phận hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi để chúng tôi có thể xóa thông tin của con bạn.

 

10. Thay đổi chính sách bảo mật

Với sự phát triển hoạt động kinh doanh của Proxy24h và cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn, đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của “Chính sách bảo mật” này và những sửa đổi đó là một phần của “Chính sách bảo mật” này. Nếu việc sửa đổi đó làm giảm đáng kể các quyền của bạn theo Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng các thông báo phần mềm, thông báo ở những nơi nổi bật như trang web hoặc email trước khi sửa đổi có hiệu lực. Trong trường hợp này, nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật sửa đổi này.

11. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Ngày hiệu lực: 01/11/2023